Jeg har en 7 årig uddannelse i kybernetisk psykoterapi og psykologi fra Vedfelt Instituttet samt en supervisionsuddannelse fra samme sted, hvor jeg desuden er fast tilknyttet som underviser og uddannelsesleder. Se evt. http://www.vedfelt.dk/ 

Er godkendt af Dansk Psykoterapeut Foreningen.

Konsultation både Nørre Snede, Lindbjerg Alle 14 samt online. 

Jeg har en 3-årig mindfulness og meditationsformidler uddannelse fra Skolen for Anvendt meditation samt omfattende erfaring med meditation, primært erhvervet gennem den undervisning jeg har modtaget siden 1994 af dr.phil. Jes Bertelsen og Jens-Erik Risom og hertil henved 25 års regelmæssig praksis.

Er Qi Gong-instruktør, uddannet ved den kinesiske Qi Gong mester Fan Xiulan, og har desuden en kropsterapeutisk uddannelse fra Nordlyscentret, Silkeborg. Af øvrige uddannelser har jeg en etårig supervisionstræning fra Hannah Jakobsen, Center for Integrativ Træning, samt en formidleruddannelse fra VPC København og linjefag i religion.

Jeg har derudover mangeårig erfaring med voksenundervisning bl.a. fra højskoler, EFG, gymnasier, VUC og fra en lang række virksomheder og institutioner. Se evt. under erhverskurser.