Det Ubevidstes Potentiale af Torben Hansen (red.)

“Det ubevidstes potentiale – kybernetisk psykologi i anvendelse” Kybernetisk psykologi er læren om sindets kreative kompleksitet. Det er læren om, hvad der sker i og mellem mennesker. Og det er læren om, hvordan vi kan få glæde af det potentiale, vi alle rummer i det ubevidste.

Gennem tretten kapitler præsenteres den kybernetiske psykologi. Teorien integrerer teori fra forskellige psykologiske skoler og sammenbringer disse i en overordnet og ny teori. Den kybernetiske psykologi er udviklet og beskrevet af psykoterapeut og forfatter Ole Vedfelt. Teorien er anvendelig på mange områder, blandt andet i terapeutisk praksis, i forhold til læring og pædagogik og som redskab til bedre ledelse. Bogens kapitler viser, hvordan den kybernetiske psykologi med stort udbytte kan bruges i arbejdet med:

• Mindfulness • Drømme • Bevidsthed • Kreativitet • Pædagogik • Psykoterapeutisk praksis • Læring • Coaching • Videnskabsteoretisk tænkning

Forfatterne beskriver forskellige veje til det ubevidstes potentiale – for eksempel kropsfornemmelser, indre fantasier, kreative udtryk, følelser og drømme. Bogen er skrevet til psykologer, terapeuter, psykiatere, pædagoger og lærere samt til studerende på landets psykoterapeutiske, pædagogiske og psykologiske uddannelser. Den vil derudover kunne læses af alle med interesse for psykologi og personlig udvikling.

Ole Vedfelt har skrevet forord til bogen. De tretten bidragydere har alle indgående kendskab til den kybernetiske psykologi, de forbinder her denne tænkning med deres respektive interesser og fagområder. Redaktørinfo: Torben Hansen er uddannelsesleder og supervisor på Vedfeltinstituttets psykoterapeutiske uddannelse og har gennem mange år arbejdet som privatpraktiserende psykoterapeut. Derudover underviser han i mindfulness på virksomheder og i institutioner.

Det Ubevidstes Potentiale

Bestilling

Det Ubevidstes Potentiale kan bestilles ved at sende en mail til post_th@me.com.
Pris 150,- inkl. forsendelse. (Vejl. 299,-)

Anmeldercitater

Tak for denne velskrevne og indsigtsfulde antologi, som fremstår som en spændende dannelsesrejse i den kybernetiske psykologi. […] I min terapeutiske praksis vil bogens budskaber få en plads på min redskabshylde og blive brugt med kærlig omtanke
Lene Qvortrup
Familieterapeut og lektor
En epokegørende ny indfaldsvinkel til vores psyke […] en uhyre vedkommende bog for alle, som søger veje til at forstå, hvad der sker ’under vores overflade’ – og i samspillet med andre mennesker
Carsten Høgh
Forsker, cand. mag. og psykoterapeut
Sammenfattende vil jeg sige, at jeg har fundet bogen både interessant og læseværdig. Jeg er nok ikke enig i alt det, der står, men føler mig inspireret til både indre og ydre dialog. Og det er vel et af de bedste kvalitetsstempler, man kan give en bog
Misser Berg
Psykoterapeut MPF, Tidsskrift for psykoterapi
Den tilbagevendende kredsen om Vedfeltske grundtemaer får bogens fælles-teoretiske platform til at fremstå med tydelighed – men samtidig som rummelig. Hver ny artikel spejler materialet i en ny faglighed, et nyt fagligt-personligt gemyt. […] en særlig fornøjelse at læse og fornemme, hvordan Vedfelts faglige verden har beriget og befrugtet et socialt, fagligt miljø, og med tilsyneladende fastholdelse af individualitet og kreativitet
Søren Willert
Psykolog nyt