Supervision tilbydes til psykologer og psykoterapeuter

Hvis du ønsker at booke en tid kan du trykke her.

 

Supervision tilbydes til professionelle såsom psykologer, psykoterapeuter m.fl. Det kan være individuel eller i gruppe. Sigtet er at træne anvendelse af ressourcerne i det som i den kybernetiske psykologi kaldes den ubevidste intelligens. Dette stimulerer bl.a. din kreativitet som behandler og dermed muligheden for en frugtbar proces for dine klienter. Som terapeut er du selv det vigtigste redskab, og det er vigtigt, at du til stadighed arbejder med både din faglighed og din personlige udvikling.

Udover at tilbyde supervision i egen praksis yder jeg supervison på Vedfelt Instituttets psykoterapeutiske uddannelse. Læs evt. om Vedfelt Instituttet her.

Hvad stiller du op med dine klienters drømme?

Dine klienters drømme er vigtige. At bruge drømmene i dit arbejde som psykolog eller psykoterapeut åbner til en mangefold af muligheder i terapien. Men mange behandlere føler sig usikre på, hvordan de kan inddrage drømmemateriale i deres arbejde.

Måske har du på din uddannelse til psykoterapeut eller psykolog kun haft få timer om emnet. Måske har du ikke arbejdet med dine egne drømme og føler dig derfor usikker på at bringe klientens drømme ind i terapilokalet.

Det er berigende at arbejde med drømme. I hverdagens travlhed glemmer vi nemt det, der virkelig betyder noget for os. Det kan være relationer til familie, venner, kolleger, bekymring og håb om fremtiden eller gamle, uløste konflikter.

Drømmene peger ofte på det vi i hverdagen er tilbøjelige til at overse og ikke er nok opmærksomme på. Og drømme peger på overordnede livsmuligheder. Derfor kan vi gøre drømmene til en vigtig ressource i vores liv. Drømmene er en væsentlig del af det, der i den kybernetiske psykologi kaldes ubevidst intelligens.

Når vi arbejder med klienters drømme, er det vigtigt at være i proces med egne drømme. Kurset henvender sig derfor til dig, der ønsker at arbejde med egne drømme og din egen proces for dermed at opnå personlige erfaringer, som siden kan omsættes i arbejdet med klienter.