Kurser i mindfulness tilbydes til virksomeder og institutioner

I teori og praksis bliver du som kursist indført i hvad Mindfulness-meditation er. Forskning viser, at regelmæssig meditation kan bidrage til stressreduktion og øget livskvalitet. Ved hjælp af forskellige meditationsmetoder får du inspiration til opbygning af en regelmæssig praksis. I en vekslen mellem oplæg og øvelse vil du blive præsenteret for metoder, der styrker jordforbindelsen, øger centreringen, skaber mere ro, indre klarhed og koncentration. Øvelserne vil træne evnen til nærvær og empati – med én selv og med andre. Mindfulness meditation er en træning i at være “med det der er”. Altså opøves evnen til at være med livet som det er “i med- og modgang”. Mindfulness meditation er en meditationsteknik uden religiøs tilknytning.

Baggrund for at undervise i mindfulness

Jeg har en 3-årig mindfulness og meditationsformidler uddannelse fra Skolen for Anvendt meditation samt omfattende erfaring med meditation, primært erhvervet gennem den undervisning jeg har modtaget siden 1994 af dr.phil. Jes Bertelsen og Jens-Erik Risom og hertil henved 20 års daglig praksis.

Certificering til mindfulnessinstruktør og meditationsformidler har bestået af:

Jeg modtaget omfattende undervisning og der har været følgende krav til certificering:

Tilgangen til mindfulness er MBSR inspireret; Mindfulness Based Stress Reduction. Læs mere om faglig baggrund her.